20/06/2021

RSS

Εγκύκλιος προς τους Μαθητές και Μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων

22/09/2010

γαπητά μου παιδιά,

 Ἀφοῦ σᾶς καλωσορίσω καί ἐγώ μαζί μέ τούς καλούς σας δασκάλους στό φιλόξενο χῶρο τοῦ σχολείου, θέλω νά σᾶς ἀπευθύνω ὁρισμένα καρδιακά καί πατρικά λόγια.

Δέ σᾶς κρύβω ὅτι ὡς πνευματικός σας πατέρας στά τριάντα χρόνια τῆς ἐπισκοπικῆς μου θητείας δέν ἔπαψα καθημερινά νά ἀγωνιῶ ἰδιαίτερα γιά σᾶς καί νά ζῶ πραγματικά μέ τήν ἐλπίδα ὄτι ὅλοι σας θά ἐνταχθεῖτε ὁμαλά στήν κοινωνία καί θά ἐπιτύχετε τούς στόχους καί τίς ἐπιδιώξεις σας.

Πιστεύω ὅτι οἱ στόχοι γιά ὅλους σας εἶναι κοινοί. Πρῶτος στόχος εἶναι νά ἀποκτήσετε τή γνώση καί τή σοφία μέσα ἀπό τή  διδασκαλία τῶν σχολικῶν μαθημάτων. Κανένα μάθημα δέν πρέπει νά περιφρονήσετε. Ὅλα ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς σας. Μέ τά μαθηματικά θά ἀποκτήσετε λογική σκέψη, μέ τήν ἑλληνική γλῶσσα θά πλησιάσετε τό σπουδαίο καί θαυμάσιο  ἑλληνικό πολιτισμό, μέ τή γνώση τῆς μουσικῆς θά βιώσετε τήν ἐσωτερική χαρά, ἀφοῦ, ὅπως ἔλεγε ἕνας ἀρχαῖος Ἕλληνας σοφός, «ὁ ρυθμός καί ἡ ἁρμονία ἐπηρεάζουν τό  βαθύτερο κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας», μέ τή γυμναστική θά γυμνάσετε τό σῶμα σας καί θά ἔχετε ὄχι μόνο ὑγιῆ νοῦ ἀλλά καί ὑγιές σῶμα, μέ τή  διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν,  μέ τή βοήθεια βεβαίως και τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου τῆς ἐνορίας σας, θά  γνωρίσετε τίς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς θρησκείας  καί θά  πλησιάσετε τά μυστήρια  τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σέ σχέση μέ τή μόρφωση θά πρέπει νά ἔχετε πάντοτε στό νοῦ σας τά λόγια τοὑ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ὅτι « ἡ γνώση βοηθάει στό νά γεννηθεῖ ἡ ἀρετή.» Αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ δεύτερος ἀλλά οὐσιαστικότερος στόχος σας στά πλαίσια τῆς λειτουργίας τοῦ  Σχολείου, δηλαδή νά κατακτήσετε τήν ἀρετή.

Τί σημαίνει, ὁμως,  ἡ λέξη «ρετή» γιά ἕνα παιδί τοῦ δημοτικοῦ Σχολείου, ὅπως εἴσαστε ἐσεῖς; Ἀναμφίβολα ἀρετή εἶναι ὁ σεβασμός πρός τούς γονεῖς, τούς δασκάλους, τούς κληρικούς καί γενικότερα πρός τούς μεγαλύτερους. Εἶναι, ἐπίσης, ἡ ἀγάπη πρός τούς φίλους καί τούς συμμαθητές σας. Ἐδῶ, στό χῶρο τοῦ Σχολείου, θά μάθετε πώς ὑπάρχουν ὅρια καί κανόνες πού δέν μπορεῖτε νά ξεπεράσετε. Ὅτι ἔχετε δικαιώματα ἀλλά καί ὑποχρεώσεις. Ὅτι ὀφείλετε νά σεβόσαστε τήν προσωπικότητα τῶν συμμαθητῶν σας. Ὅτι ἡ γλῶσσα χρησιμοποιεῖται ὡς μέσο ἐπικοινωνίας καί ὄχι γιά νά λέτε ψέματα καί νά βρίζετε τούς ἄλλους ἀνθρώπους.  Ἐάν ὅλα τά παραπάνω πραγματοποιηθοῦν, τότε θέ εἴσαστε ἀξιέπαινοι καί ἀξιέπαινες, διότι θά ἔχετε καταφέρει τό πρῶτο βῆμα,  γιά νά μπεῖτε καί νά ζήσετε ὁμαλά στήν κοινωνία, ὅταν μεγαλώσετε, ἀλλά καί  γιά νά ἐνταχθεῖτε ὀρθά  στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου θά μπορέσετε νά ἀντιμετωπίσετε πιό εὔκολα κάθε πρόβλημα καί δυσκολία, πού εἶναι φυσικό νά συναντᾶ ὁ ἄνθρωπος στή ζωή του. 

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ παρουσία σας στό χῶρο τοῦ Σχολείου  θά συνδεθεῖ  κυρίως μέ τή  διαμόρφωση μιᾶς  ἐνάρετης καί χρήσιμης στήν οἰκογένεια καί στήν κοινωνία προσωπικότητας,  σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι θά εἶμαι δίπλα σας σέ  ὅλη τή διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, ὄχι μόνο ὡς προσευχόμενος ἀλλά καί ὡς συμπαραστάτης σέ ὀποιοδήποτε πρόβλημά σας.

 

                      Καλή σχολική χρονιά σέ σᾶς καί τούς ἄξιους δασκάλους σας      

   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ