11/05/2021

RSS

Το μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτη μας για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου

11/08/2017

065 - Αντίγραφο-horzΠρός
Τό χριστεπώνυμον πλήρωμα
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,
Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ μας πού ἔγινε κατά χάρη καί τοῦ καθενός μας μητέρα καί κραταιά Προστασία.
Εἶναι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα μπροστά στήν ὁποία στέκονται μέ σεβασμό καί εὐλάβεια ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν. Εἶναι ἐκείνη πού τήν ξεχώρισε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα ἀπό ἀναρίθμητες ἄλλες γυναῖκες πού ἔζησαν στόν πλανήτη μας γιά τίς πολλές καί ἀξιοθαύμαστες ἀρετές της καί προπάντων γιά τήν ἀγάπη της πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου κάνει ὑπακοή στοῦ Θεοῦ τήν ἐντολή καί μέ προθυμία δέχεται νά ἐκτεθεῖ, νά κακοπαθήσει καί νά δοκιμάσει ὅλο τόν πόνο πού ποτέ ἄνθρωπος δέ δοκίμασε μέ κορύφωμα τή σταυρική θανάτωση τοῦ θεανθρώπου Υἱοῦ της. Εἶναι ἡ Παναγία ἐκείνη πού κράτησε στά ἀμόλυντα χέρια της «τόν βαστάζοντα τά πάντα», πού ἔμαθε τίς πρῶτες λέξεις σ΄ Ἐκεῖνον πού δίνει τή σοφία στούς σοφούς. Εἶναι ἡ «ἐν γυναιξί εὐλογημένη», ἡ «Κεχαριτωμένη», ἡ «Μοναδική».
Καί αὐτή ἡ ἁγία μορφή δέν εἶναι ξένη γιά τόν καθένα μας. Βρίσκεται πολύ κοντά μας μέ τήν ἀδιάκοπη προσευχή της, μέ τή στοργή της καί μέ τήν ἀγωνία της γιά τή σωτηρία μας. Κάθε στιγμή στή ζωή μας ἔχουμε δίπλα μας τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς θερμή προστάτιδα καί ἀρωγό. Ἀρκεῖ νά κάνουμε ὑπακοή στο θέλημα τοῦ Υἱοῦ της. Ἀρκεῖ νά ἐπικαλούμαστε μέ πίστη τήν πρεσβεία της. Ἀρκεῖ νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη της καί στή φροντίδα της.
Καθοδηγητής ἀσύγκριτος γίνεται τότε ἡ Παναγία μας, τὴν ὁποία γι΄ αὐτὸ ὁ ὑμνογράφος τὴν ὀνομάζει Ὁδηγήτρια καὶ «κυοφορήσασα ὁδηγὸν πλανωμένοις». Εἶναι Ὁδηγήτρια γιά τὴν ἁγία της ζωὴ, ἡ ὁποία καὶ μᾶς ἑλκύει κοντὰ της. Εἶναι ὁδηγήτρια, γιατὶ γέννησε γιά τοὺς πλανεμένους ἀνθρώπους ὁδηγὸ σωτήριο, πού καθοδηγεῖ σωστὰ κάθε ἄνθρωπο

ἐρχόμενο στόν κόσμο. Εἶναι Ὁδηγήτρια, γιατὶ καὶ ἡ εἰκόνα της διδάσκει καὶ καθοδηγεῖ, ἄλλοτε μὲ τή σεμνή ἐνδυμασία της καὶ ἄλλοτε μὲ τή στάση τὴν τρυφερὴ καὶ στοργικὴ πού παίρνει ἀπέναντι τοῦ Κυρίου ἤ τὴν ἱκετευτικὴ μορφὴ της μπροστὰ Του για τὸν καθένα μας. Εἶναι Ὁδηγήτριά μας, ὅταν, ἀπευθυνόμενη στόν ἄνθρωπο, τοῦ συνιστᾶ νά ὑπακούει στόν Κύριό της καὶ Θεὸ μας, συμβουλεύοντας «ὅ,τι ἂν λέγει ὑμῖν ποιήσατε», λόγια πού εἶπε στόν γάμο τῆς Κανᾶ καὶ ἡ ὑπακοὴ τῶν ὑπηρετῶν γέννησε τὸ πρῶτο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι Ὁδηγήτρια, ὅταν μὲ τὴν παρουσία της, ἄλλοτε τὴν ἀόρατη καὶ κάποτε τὴν ὁρατὴ, μᾶς δείχνει τὸν δρόμο πού πρέπει ν’ ἀκολουθήσουμε ἢ ἐκεῖνον πού πρέπει νά ἐγκαταλείψουμε.
Μακάρι, λοιπόν, ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε Μάνα στοργική, τήν ἴδια Μάνα τοῦ Χριστοῦ. Μακάρι πάντα νά τήν ἔχουμε ὡς ὁδηγό στή σκέψη μας καί στήν καρδιά μας καί νά μήν τήν πικραίνουμε μέ τά βλάσφημα λόγια μας, μέ τούς αἰσχρούς λογισμούς μας καί μέ τά ἁμαρτωλά ἔργα μας.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις χαιρετίζω ὅλους τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας .

Θερμός Εὐχέτης σας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ