27/11/2022

RSS

Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτη μας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

15/08/2022

 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ«Τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν…» 

Εὐλαβέστατοι κληρικοί καί Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί,

Οερομνογράφοι τς κκλησίας κα σύμπασα ἡ χορεία τν μεγάλων πατέρων κα θεολόγων μ τ πνευματοκίνητα στόματα ατν κα μ τν θεοκίνητο ξυγράφο κάλαμό τους, χρησιμοποιώντας λόγους πειστικος καπιχειρήματα καταμάχητα, κηρύττουν κα γράφουν γι τν γία κοίμηση κα τν ες ορανος μετάσταση τς περαγίας Θεοτόκου.

«Μεταβίωσις», ὅπωςνομάζει τ μετάσταση τς Θεοτόκου γιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, εναι πίστη πάντων τν χριστιανν κα ἰδιαιτέρως  τν ρθοδόξων. Πλν τν αρετικν, ο πιστο δέχονται τι μετ τν τριήμερη ταφ της νώθηκε λόφωτη ψυχ μέ τό Θεοδόχο σῶμα της κα εθς νελήφθη σύσσωμη στος ορανούς.

ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ρωτπευθυνόμενος πρς τν τάφο τς περευλογημένης: «Σύ δὲ, τάφων ερν ερώτατε, μετ τν ζωαρχικν το Δεσπότου τάφον, πο ζωοτόκος πηγή; Πο τ πολυπόθητον σμα τς Θεοτόκου κα πολυέραστον;». Κα τάφος …παντ: «Τ ζητετε ν τάφ τν πρς τ οράνια μετεωρισθεσαν σκηνώματα; Τάς σινδόνας καταλιπν τ σμα τερόν τε καγιον ναρπαστν οχεται, δορυφορούντων γγέλων καρχαγγέλων κα πασν τν ορανίων Δυνάμεων» (Λόγος ες τν Κοίμησιν).

Σαφέστατα κα τς Θεσσαλονίκης ρχιεπίσκοπος ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς  σ’ ναν λόγο του στν γία Κοίμηση κηρύττει: «Μόνη ατη νν μετ το θεοδοξάστου Σώματος σν τ Υἱῷ, τν οράνιον χει χρον», διότι, «τ γεννσαν εκότως σμα συνδοξάζεται τ γεννήματι, δόξ θεοπρεπε κα συνανίσταται…».

Δέν ταν δυνατὸ, ἐξάλλου, νά γνωρίσει φθορ τχραντο σμα τς Παρθένου, διότι φθορ εναι ποτέλεσμα τς μαρτίας κακείνη πῆρξε τέλειο πόδειγμα ρετς. ταν σπιλη καμόλυντη κα οὔτε σκιμαρτίας τν πλησίασε. ταν δοχεο τς χάριτος κα κιβωτς τογιάσματος. Εχε βίο πανάμωμο κα ζω πάναγνη. Τ διέκρινε ρνηση κάθε κακίας κασκηση κάθε ρετς. ψυχ της ταν κα το φωτς καθαρότερη κα τολίου λαμπρότερη. νεδείχθη «Τιμιωτέρα τν Χερουβεμ κανδοξοτέρα συγκρίτως τν Σεραφείμ». Τν καρδιά της εχε κυριεύσει θεος ρωτας, πού πορρόφησε καφομοίωσε κάθε λλη πιθυμία τς ψυχς της. πως Κιβωτς σωσε τν νθρωπο κατ τ κοιν ναυάγιο τς οκουμένης, χωρς νά καταστραφεῖ δια, ἔτσι κα Παναγία μας σωσε δι το Υο της τνθρώπινο γένος ἀπό τόν κατακλυσμό τς μαρτίας κα ταυτόχρονα διατήρησε ερή τ σκέψη της καθικτη τν καρδιά της. Τχραντο σμα της «τν πωνυμίαν περέβη», φο τγιο Πνεμα «σκήνωσεν ν ατ κα τος νόμους τς φύσεως μετεκίνησεν».

λλ καδιος Κύριος ταν λογικά δύνατο νά διαφορήσει γι τ «ζωοδόχον» σμα κείνης, κ τοποίου λαβε τ σάρκα κα τ αμα Του καπ τοποίου εχε πολλάκις ναπαυθεῖ. Κάθε νθρωπος, ν μποροῦσε, θ συγκρατοῦσε  στ ζω τ μητέρα του κα θ  ἀνάσταινε κ το Τάφου τ νεκρωμένο σμα της. Πολ περισσότερο Χριστός μας, πού τν γάπησε περισσότερο πλους μαζ τος νθρώπους, ς Παντοδύναμος θπραττε τοτο. Τν νέστησε λοιπν Υἱὸς της «ς γαπητς τν γαπητήν, ς ελογημένος τν ελογημένην καχάρισεν ες κείνην ὅ,τι κα ες τν δικν Του προσληφθεσαν νθρωπίνην φύσιν», ὅπωςναφέρει γιος Νικόδημος γιορείτης.

Ἀδελφοί μου, δεχόμαστε τι οἱ Προφῆτες λίας κα  νώχ, νδρες δίκαιοι τς Παλαις Διαθήκης, νελήφθησαν  στος ορανούς. Γιατί νά μφιβάλλουμε  γιά τ μετάσταση τς περευλογημένης Θεοτόκου;χουμε σώματα γίων φθαρτα καθικτα, ποπνέοντα τρωμα τς γιότητος. Γιατ να μ δεχθοῦμε κάτι περισσότερο γι τγιο σκήνωμα τς Παναγίας μας; ς θησαυρο πολύτιμοι φυλάσσονται τ τίμια λείψανα τν μαρτύρων τς πίστεως μας κα τν γίων, κ τῶν πρώτων μάλιστα, ὅπως εναι τοῦ Τιμίου Προδρόμου κα τν θεοκηρύκων ποστόλων. Γιατνάμεσα σ’ ατ νά μὴνπάρχει στω να λάχιστο μέρος π τγιασμένο σμα της, φο πρώτη κκλησία διαίτερα τιμοῦσε τ Θεοτόκο κα Μητέρα το Φωτός;

Πάντα τνωτέρω μᾶς ποχρεώνουν μέ πολλή  ελάβεια καί  πνευματική χαρά νά ναφωνήσουμε: «Τάφος κα νέκρωσις οκ κράτησεν, ς γρ ζως Μητέρα, πρς τν ζων μετέστησεν, μήτραν οκήσας ειπάρθενον».

Τέλος, ἐπικαλοῦμαι τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας γιά τήν ὑγεία καί τήν προκοπή σας καί ζητῶ τήν κατανόησή σας, ἀκόμη καί τή συγγνώμη σας, γιατί καί ἐφέτος θά παρακαλέσω νά βοηθήσετε τά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού περιμένουν κάθε χρόνο, αὐτή τήν ἡμέρα καί τή δική σας συμπαράσταση. Σᾶς εὐχαριστῶ εὐγνωμόνως καί σᾶς βεβαιώνω γιά τή διαφανῆ διαχείριση τῆς πολύτιμης προσφορᾶς σας.

 

Θερμός εὐχέτης Σας πρός τή Θεοτόκο

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ