05/10/2023

RSS

Μήνυμα του Σεβ. Ποιμενάρχη μας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

12/09/2016

dscn4653-horzΠρός

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

                                                                      

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

Γιά μιά ἀκόμη φορά βρίσκομαι στήν εὐχάριστη θέση νά σᾶς καλωσορίσω καί ἐγώ, μαζί μέ τούς ἄξιους δασκάλους σας, στόν φιλόξενο χῶρο τοῦ Σχολείου σας και μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου νά σᾶς εὐχηθῶ καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Ὁ Πανάγαθος Θεός μέ πολλή στοργή σᾶς προσφέρει ἕναν καινούργιο σχολικό χρόνο καί πρέπει σεῖς μέ εὐγνωμοσύνη καί χαρά νά τόν δεχθεῖτε καί μέ προθυμία νά τόν ἀξιοποιήσετε.

Ὡς πνευματικός σας πατέρας δέν ἔχω ἀγωνία μόνο γιά νά μή λείψει ἡ τροφή καί τά ἀπαραίτητα ἀπό κάποιον ἀπό ἐσᾶς. Καί αὐτό βέβαια καθημερινά μέ βασανίζει καί ζῶ μέ τόν φόβο ὅτι μπορεῖ καί στή δική μας ἐπαρχία νά ὑπάρχουν παιδιά πού στεροῦνται τά ἀναγκαῖα.

Ὅμως, ἐκτός ἀπό τήν ἀγωνία μου αὐτή, μέ ἀπασχολεῖ καί ἡ πνευματική σας πρόοδο καί προκοπή. Ὅπως οἱ γονεῖς σας δείχνουν καθημερινή μέριμνα γιά τό διάβασμά σας καί τή σωστή προετοιμασία τῶν μαθημάτων, ἔτσι καί ἐγώ ὡς πνευματικός σας πατέρας ἔχω συνεχῆ φροντίδα γιά ἐσᾶς.

Μά ἴσως ἀναρωτηθεῖ κάποιος ἀπό ἐσᾶς πῶς ὁ πνευματικός σας πατέρας φροντίζει γιά σᾶς, ἀφοῦ δέν εἶναι κοντά σας.

Καί τότε ἐγώ θά ἀπαντήσω ὅτι ὑπάρχει καί ἕνας ἄλλος τρόπος, γιά νά εἴμαστε κοντά σέ αὐτούς πού μᾶς ἔχουν ἀνάγκη. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ τρόπος; Ἡ προσευχή στόν Θεό. Δέν ὑπάρχει μέρα πού νά μή σᾶς φέρω στή σκέψη μου, πού νά μήν ἀναλογιστῶ τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζετε, ὥστε νά πλουτίσετε τίς γνώσεις σας. Καί τότε κάνω αὐτό πού μᾶς ἔχει μάθει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Προσεύχομαι καί παρακαλῶ τόν Θεό μας, πού εἶναι ἡ πηγή κάθε ἀγαθοῦ νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς ἐνισχύει. Τόν παρακαλῶ, ἐπίσης, γιά τούς ἐργατικούς δασκάλους σας, πού πραγματικά πολλές φορές ὑπερβαίνουν τόν ἑαυτό τους, προκειμένου νά σᾶς ὁδηγήσουν στόν δρόμο τῆς σοφίας καί τῆς ἀρετῆς.

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς πρέπει, ὅμως, νά γίνει καί δικό σας ἀπόκτημα. Τώρα πού εἴσαστε νέοι πρέπει νά ἐκπαιδευτεῖτε στήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Ἔτσι θά ἀποκτήσετε τή βεβαιότητα ὅτι ἐκτός ἀπό τούς φυσικούς σας γονεῖς, τούς διδασκάλους καί τούς πνευματικούς σας πατέρες ἔχετε δίπλα σας τόν Θεό. Τόν Θεό πού εἶναι δίπλα στόν ἀδύνατο καί τόν ἐνισχύει παρέχοντάς του τήν εὐλογία Του.

Παιδιά μου,

Ζῶ καί ἐγώ, ἀλλά πολύ περισσότερο ἐσεῖς μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ νέα χρονιά θά εἶναι καλύτερη ἀπό κάθε προηγούμενη, ὅτι κατά τή διάρκειά της θά προσθέσετε γνώσεις πού δέν εἴχατε, ὅτι θά ἔχετε ὑγεία πού εἶναι ἀπαραίτητη καί ὅτι θά ἔχετε καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, πού ἐπικαλεστήκαμε κατά τήν ὥρα τοῦ ἁγιασμοῦ και εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τόν ἐπιζητεῖτε μέ τή συνεχῆ προσευχή.

Νά ἔχετε, ἐπίσης, πάντα ὡς βασική σας ἀρχή ὅτι τίποτε σπουδαῖο καί μεγάλο δέν κερδίζεται μέ τήν τεμπελιά καί τήν ἀδιαφορία. Σεῖς εἶσθε πλασμένοι, ὄχι γιά τήν εὔκολη καλοπέραση, ἀλλά γιά τόν δύσκολο ἀγῶνα. Εἶναι πολύ ὄμορφη ἡ ζωή, ὅταν ἀγωνίζεσθε γιά νά τήν κατακτήσετε. Γίνεται πολύ κουραστική καί ἀνούσια χωρίς τόν ἀγῶνα. Γι’ αὐτό πολλά παιδιά, στήν πιό ὡραία περίοδο τῆς ζωῆς τους, ἔχουν γεράσει, ζοῦν χωρίς ἐνδιαφέρον καί ἰδανικά καί μερικά παίρνουν δρόμους πού μέ μαθηματική ἀκρίβεια τά ὁδηγοῦν στήν καταστροφή.

Κοντά σ’ αὐτά μή λησμονεῖτε καί τόν πνευματικό ἐφοδιασμό σας πού προσφέρεται στόν ἀναζωογονητικό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς τόν ὁποῖο οἱ γνώσεις σας δέ θά εἶναι ἁπλῶς ἀνωφελεῖς, ἀλλά καί ἐπικίνδυνες.

Δεχθεῖτε ὅλοι σας, Διευθυντές τῶν Σχολείων μας, Ἐκπαιδευτικοί, μαθήτριες καί μαθητές τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου, γιά ἕνα σχολικό ἔτος καλύτερο ἀπό κάθε προηγούμενο.

Μέ θερμές πατρικές ευχές καί ἀγάπη

 

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ