12.06.11 - ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 907. ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2011

Π ρ ό ς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Θεοσώστου ᾿Επαρχίας. Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί, Σ ΄ὅλη τήν Ἑλλάδα αὐτές τίς ἡμέρες πραγματοποιεῖται ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης. Στούς Ἱερούς Ναούς περιφέρεται ἕνας δίσκος καί τά σπίτια ἐπισκέπτονται ὁμάδες ἐθελοντῶν ἀνδρῶν ἤ γυναικῶν καί  ζητοῦν κάτι ἀπό τό περίσσευμά σας ἤ  ἀπό τό ὑστέρημά σας, προκειμένου […]

Διαβάστε περισσότερα
08.13.11 - ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 899Η

Π ρ ὸ ς Τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί, Ὁ ἐμπνευσμένος ὑμνογράφος μέ πολύ σεβασμό καί μέ μεγάλο θαυμασμό στέκεται μπροστά της καί ἱκετευτικά τήν παρακαλεῖ νά τόν σώσει ἀπό τά αἰώνια βάσανα, ἀφοῦ προηγουμένως τή χαρακτηρίζει ‘’θλιβομένων χαρά’’. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν στόν πολυστένακτο πλανήτη μας διψοῦν τή […]

Διαβάστε περισσότερα
04.12.11 - ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 896Η

Π ρ ὸ ς Τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Χριστὸς Ἀνέστη, Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί. Στὴν κορυφὴ τοῦ ἐορτολογικοῦ κύκλου τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας μας ἡ Λαμπροφόρος Πασχαλινὴ Πανήγυρη καταυγάζει τὶς ψυχὲς τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ ἀνέσπερο Φῶς, τὸ ὅποιο ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν κενὸ Πανάγιο Τάφο καὶ ἡ κτίση στὸ σύνολο […]

Διαβάστε περισσότερα
09.22.10 - Εγκύκλιος προς τους Μαθητές και Μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ἀγαπητά μας παιδιά, Ἀπό σήμερα ἀρχίζει ἕνα καινούργιο σχολικό ἔτος. Ἡ Ἐκκλησία μας μαζί  καί ἡ Πολιτεία μέ τό ὑπεύθυνο Ὑπουργεῖο Παιδείας αὐτό τό νέο ἔτος τό ἐγκαινιάζουν μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό καί μέ ἄλλες ἐκδηλώσεις, γιά νά τονισθεῖ ἡ ἀνάγκη νά ἀντιμετωπισθεῖ μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό ὅλες τίς πλευρές […]

Διαβάστε περισσότερα
09.22.10 - Εγκύκλιος προς τους Μαθητές και Μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων

Ἀγαπητά μου παιδιά,  Ἀφοῦ σᾶς καλωσορίσω καί ἐγώ μαζί μέ τούς καλούς σας δασκάλους στό φιλόξενο χῶρο τοῦ σχολείου, θέλω νά σᾶς ἀπευθύνω ὁρισμένα καρδιακά καί πατρικά λόγια. Δέ σᾶς κρύβω ὅτι ὡς πνευματικός σας πατέρας στά τριάντα χρόνια τῆς ἐπισκοπικῆς μου θητείας δέν ἔπαψα καθημερινά νά ἀγωνιῶ ἰδιαίτερα γιά σᾶς καί νά ζῶ πραγματικά […]

Διαβάστε περισσότερα
04.03.10 - ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 874η

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 874Η Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Πρὸς Τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Χριστὸς Ἀνέστη, Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί. Τὸ συνταρακτικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας γιορτάζει ὅλος ὁ χριστιανικὸς κόσμος. Στὸν ἑορτασμὸ αὐτὸ συμμετέχει καὶ ὁ οὐράνιος κόσμος ἀκόμη καὶ ἡ ἄλογη φύση, «οὐρανὸς […]

Διαβάστε περισσότερα
12.21.09 - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 865

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ                      ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 865                                                         Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                                                                    Πρός                             Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.                           Χριστιανοί μου ἀγαπητοί, Γιορτάζουμε καί ἐφέτος τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς ἱστορίας.  Τό γεγονός πού τήν χώρισε σέ δύο μέρη. Ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου καί μετά, κοντά σέ κάθε […]

Διαβάστε περισσότερα
03.18.09 - Ποιμαντορική Πασχαλινή Εγκύκλιος 849

ο  Μητροπολιτης Μονεμβασιας και Σπαρτης Ευσταθιος Π ρ ό ς: Τόν ῾Ιερό κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας Χριστός Ἀνέστη, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Οἱ ἀειλαμπεῖς καί θεοχαρίτωτοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τά χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος πού εἶχαν καί πρό πάντων μέ τόν πλούσιο φωτισμό Του, ὑμνολόγησαν πρεπόντως τήν μεγάλη γιορτή […]

Διαβάστε περισσότερα
02.23.09 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 839 Π ρ ό ς τους γονείς της Ι. Μητροπόλεώς μας

« Περί της χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών μας»         Χριστιανοί μου  αγαπητοί,  Ευρισκόμενοι στην αρχή μιας καινούργιας σχολικής χρονιάς επιτρέψτε μου  σήμερα να σας απασχολήσω με το πολύ σημαντικό θέμα της θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών μας. Όλοι  διαπιστώνουμε κάθε μέρα πόσο χαμηλά έχουμε  πέσει. Μικροί και μεγάλοι βλέπουμε να παίρνουν τον δρόμο του αφανισμού ελληνορθόδοξες […]

Διαβάστε περισσότερα